Teresa Sikorska - Prezes Zarządu
Adam Kummer - Sekretarz
Tomasz Malinowski - Skarbnik
Danuta Stasiełuk - Członek
Mateusz Babiński - Członek


Dariusz Nizio - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Barbara Senda - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Ewa Ejsmont - Członek Komisji Rewizyjnej