Sprawozdania na stronie MPiPS : http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ po wpisaniu KRS 0000365476 i kliknięciu znajdź

Sprawozdanie finansowe 2016

 Sprawozdanie finansowe 2015

 Sprawozdanie finansowe 2014