• Cel Stowarzyszenia

  wspieranie rodzin, pomoc w procesie rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zasad i wartości rodzinnych we wszystkich dziedzinach życia zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

   

  Nasze Główne Zadania

   

  ·         propagowanie zasad i wartości rodzinnych oraz wprowadzanie ich w życie

  ·         pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka

  ·         organizowanie życia dziecięcego i młodzieżowego

  ·         troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych rodziców i dzieci

  ·         dbanie o rozwój fizyczny

  ·         troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego rodziców, dzieci i młodzieży

  ·         pomoc w wartościowym i twórczym wykorzystaniu czasu przez całe rodziny, ubogacającego wypoczynku, rozrywki

  ·         dostrzeganie problemów społecznych i zagrożeń dotyczących rodziny, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich, organizowanie i podejmowanie działalności charytatywnej

   

  Realizujemy zadania Stowarzyszenia poprzez:

   

  ·         spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, prelekcje, konferencje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia

  ·         obozy, zloty, pielgrzymki, rozgrywki i zawody sportowe

  ·         śpiew, muzykę, akademie, wieczornice, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami

  ·         biblioteki, czytelnie, kawiarnie, sale zebrań, ogniska, obiekty sportowe

  ·         pozyskiwanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe

   

  Jeśli zainteresowały Cię opisane wyżej działania, nie zwlekaj, dołącz do nas.